OUTIMAIJA HAKALA


Olen kuvanveiston ja grafiikan tekniikoilla työskentelevä kuvataiteilija. Teokseni ovat usein installaatioita, joiden työprosesseissa korostuu kappaleiden tai tekojen toisteisuus, pitkäkestoinen materiaalin kanssa oleminen. Opettelen jatkuvasti erilaisia perinnekäsityötaitoja - junttaan maata, kehrään kuituja, nyplään pitsiä, ja niiden lomassa palaan takaisin kipsivaluun ja puupiirrokseen. Monimuotoisten tekniikoiden rinnalla ilmaisuni on melko minimalistista. 

Parhaillaan teen eläinetiikan ja ekologian sävyttämää taiteellista väitöstutkimusta muunlajisten eläinten kertomisesta ja huomioon ottamisesta kuvataiteessa. Etsin erilaisia tapoja työskennellä taiteilijana eläinlähtöisemmin. Miten voimme kuunnella huolellisemmin ja ymmärtää toisia olentoja paremmin työskennellessämme muunlajisten kanssa, mikä on heidän roolinsa ja osansa taiteessa, niiden proseseissa tai tekijyydessä? Toisaalta tarkastelen materiaalisia kysymyksiä pohtien esimerkiksi mikä on taiteilijan oikeus käyttää muunlajisia taiteen materiaalina, ja voiko niin tehdä toiset eläimet huomioon ottaen? Tutkimuksen ydin on metsässä tapahtuva taiteellinen työ. Teen metsätontille alueen biodiversiteettiä tukevia ympäristö- ja maataideteoksia, osa teoksista siirtyy perinteisiin näyttelytiloihin, mutta ensisijaisesti metsäteokset on tehty muunlajisille. Taiteellinen tutkimukseni muotoutuu suhteessa muunlajisiin eläimiin, joiden koti metsä on.


Helminauha luonnos (2022) suolakivestä tehdystä veistoksesta, jota teen metsään hirvieläinten kanssa osana väitöstutkimustani.


Voiko eläintä kertoa? Eläinten käsittäällisten haasteet tieteissä ja taiteissa. Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke 2020-2022
https://voikohanke.com/ 

Elonkirjon äänettömät ja puhe niiden puolesta. Koneen säätiön rahoittama monitieteinen ja -taitenen tutkimushanke 2022-2024
https://elonkirjonaanettomat.wordpress.com/

Avajaiset Kulttuuritalo Laikussa 7.12. klo 16, tervetuloa!

BALANCE-HAKALA-MILD

*some assembly may be required

Avajaiset perjantaina 18.1.2019 kello 17–19, tervetuloa!
19.1.–17.2.2019
MUU Kaapeli,  Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1C, HelsinkiKodit-näyttely Saarijärven museossa 23.3.–28.5.2017

Herajärventie 2, 43100 Saarijärvi

Taiteilijahaastattelu https://vimeo.com/209558640