OUTIMAIJA HAKALA


Olen tarinoista ja yhteiskunnallisista teemoista kiinnostunut enimmäkseen kuvanveiston ja grafiikan tekniikoilla työskentelevä kuvataiteilija ja taidehistorioitsija. Teen taiteen tohtoriopintoja Aalto-yliopistossa, taiteellinen tutkimukseni käsittelee muunlajisen eläimen kertomista ja huomioon ottamista kuvataiteessa.Voiko eläintä kertoa? Eläinten käsitteellistämisen haasteet tieteissä ja taiteissa. Tapa, jolla ei-inhimillisiä eläimiä kerrotaan, kuvataan tai muutoin käsitteellistetään, on niiden yhteiskunnallisen aseman ja kohtelun ytimessä. Esimerkiksi eläimiä koskevat kulttuuriset kertomukset, mediassa tai oppikirjoissa toistuva eläinkuva sekä tieteen eläinkäsitykset vaikuttavat voimakkaasti ihminen-eläin-suhteeseen. Tutkimushanke keskittyy eläimiä koskeviin käsitteellistämisen metodeihin. Peruskysymyksenä on, mitkä metodit edesauttavat eläinten olemuksen, mielen tai perspektiivin tavoittamista. Tarkastelun kohteena ovat kieli, tieteelliset selitykset, kuvataiteet sekä esittävät taiteet. Voisiko tieteen eläimiä koskevia selittämisen metodeja uudistaa? Tavoittaako kuvataide jotakin sellaista, mitä tieteellinen selitystapa jättää ulkopuolelle? Entä voiko perinteistä kerronnan kaarta välttävä esitystaide paljastaa jotakin uutta eläimistä? Mitä on eläinten ei-kielellinen ymmärtäminen? Voiko eläintä "sinällään" tavoittaa? Hanke yhdistää laaja-alaisesti filosofiaa, sosiologiaa, kuvataiteita ja esitystaiteita valottaen tutkimusaihetta siten monesta hyvin erilaisesta näkökulmasta. Siihen ottaa osaa sekä tutkijoita että taitelijoita ja se kulminoituu tieteellisten tekstien sekä taiteellisen työn ohella näitä yhdistävään monipäiväiseen tapahtumaan. Tavoitteena on kartoittaa ja uudistaa ihminen-eläin-suhteen perustaa. Tavoite on eläinten rajusti kasvavan käytön, nopeasti muuttuvien eläinasenteiden, ilmastonmuutoksen ja lajien massasukupuuton aikakaudella erityisen tärkeä.

Eläinten käsitteellistämisen metodit ovat jääneet tutkimuksessa lähes täysin kartoittamatta. Tämä on merkittävä epäkohta aikakaudella, jolloin eläimiä koskevat asenteet elävät nopeaa muutosta, eläinten käyttö kasvaa globaalilla tasolla ennennäkemätöntä vauhtia ja kuudes lajien massasukupuutto on käynnissä. Hanke kysyy uraauurtavasti ja tuoreesti, miten eläimiä voisi käsitteellistää tavalla, joka huomioi myös niiden mielen ja kukoistuksen. Se etsiikin rohkeasti uudenlaista tapaa ymmärtää "eläin".

Voiko?: Aaltola Elisa, Hakala Outimaija, Tuomivaara Salla, Aaltonen Matilda, Kaski Liisa ja Lonka Pipsa. Työryhmämme sai Koneen Säätiöltä kaksivuotisen apurahan hankkeelle. Upeaa, että kriittistä eläintutkimusta tuetaan. Olen iloinen, että saan keskittyä työskentelemään aiheen parissa kollektiivimme kanssa.
https://voikohanke.com/Avajaiset Kulttuuritalo Laikussa 7.12. klo 16, tervetuloa!

BALANCE-HAKALA-MILD

*some assembly may be required

Avajaiset perjantaina 18.1.2019 kello 17–19, tervetuloa!
19.1.–17.2.2019
MUU Kaapeli,  Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1C, HelsinkiKodit-näyttely Saarijärven museossa 23.3.–28.5.2017

Herajärventie 2, 43100 Saarijärvi

Taiteilijahaastattelu https://vimeo.com/209558640